Specialstädning - Gör fastigheten mer lättskött och skydda er investering.

  • Hem1280x400BrfKajplatsenFönsterputs
  • Hem1280x400BrfKajplatsenGolvvård

Specialstädning

periodiskt-underhall

Periodiskt underhåll är arbete som utförs vid olika tidpunkter för att underlätta den dagliga städningen, förbättra städresultatet och hålla fastigheten i ett gott skick. Det utförs oftast inte av ordinarie städare.

Städpoolen kan ta fram en femårig underhållsplan för fastigheten som – förutom storstädning – innefattar golvvård och fönsterputs med jämna mellanrum. Det ger beslutsunderlag och kontroll över budgeten i bostadsrättsföreningen.

Golvvård

Vi arbetar med olika behandlingar för att skydda och bevara golven. Vi rengör alla typer av golvmaterial på djupet för att sedan ytbehandla dem med lämplig metod. En bra tumregel är att årligen polera entrégolvet för minskat slitage.

Fönsterputs

Glaspartiet i entrén rengörs vanligtvis vid varje städtillfälle. Men åtminstone en gång per år bör fönstren putsas i trapphuset och övriga biutrymmen för att avlägsna smutspartiklar och beläggningar. Är fastigheten belägen i stan eller intill en trafikerad väg krävs oftast tätare intervaller.

Storstädning

En grundligare storstädning av trapphusen kan innefatta tvätt av väggar, avtorkning av dörrfoder, dörrar, hissgaller, ventilation och rengöring av armaturer invändigt. Även biutrymmen behöver städas då och då. Till exempel kan rör i en källargång behöva torkas av, element tvättas och väggar och kärl i ett soprum behöva högtryckstvättas.

Garagestädning

Vi maskinsopar garage och kan även spola av golven och högtryckstvätta väggarna under förutsättning att det finns en golvbrunn. Garagestädning kan även inkludera avtorkning av rörledningar och lampor.

Kontakta oss direkt