Höghöjdsarbete – Ingen plats är omöjlig.

  • huvudbild1280x400_hoghojd
  • TilläggRef1280x400Skatteskrapan3

Höghöjdsarbete

hoghojdsarbete

”Industrial rope access” innebär att vi använder samma utrustning som en klättrare för att säkra oss och till exempel fira oss ned längs en fasad och putsa fönster. Effektivt på hög höjd i stället för skylift eller att bygga en ställning. Ibland är det till och med enda alternativet för att komma åt det som ska rengöras.

Vår erfarna personal är licensierad för höghöjdsarbeten med arbetsmetoder godkända av EU och arbetsmiljöverket. Vanliga reparbeten som fönsterputs, fasadtvätt, snöröjning och montage av olika slag utförs med god säkerhetsmarginal och hög kvalitet. Teamet kompletteras med skickliga hantverkare inom exempelvis plåtslageri, smide och snickeri.

Fönsterputs

Vi åtar oss all slags fönsterputsning, även av glasmosaiker, stora fönsterpartier och ljusgårdar. Är det svårt att komma åt använder vi oss av långa stänger, repellering, skylift, ställningar och korgar.

Rengöring av hängrännor

På hösten efter lövfällningen rekommenderar vi rengöring av fastighetens hängrännor. Plåtslageriet bör underhållas så att hängrännor och stuprör inte rostar sönder eller sätts igen av sediment och löv. På så sätt försäkrar ni er om att allt fungerar framåt våren när snön smälter.

rope access fasadklättring fönstertvätt höghöjdstvätt fasad stockholm skrapa skyskrapa
Fönsterputs, Höghöjdsarbete, Rope Access

Skatteskrapan

Läs mer om referensen
Fasadklättring fönstertvätt höghöjdstvätt fasad stockholm
Fönsterputs, Höghöjdsarbete, Rope Access

Godsfinkan

Läs mer om referensen

Kontakta oss direkt