Integritetspolicy

 • RefTillägg1280x400_SBC_HK
 • RefTillägg1280x400_BrfSödertornKvalitet
 • RefTillägg1280x400_HSB_HK

Integritetspolicy

Din integritet hos Städpoolen Scandinavia AB

Våra kunders förtroende är av yttersta vikt för oss och vi tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra kontaktpersoner, och hur vi skyddar våra kontaktpersoners integritet. Personuppgiftspolicyn beskriver den behandling av personuppgifter som för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet.

Om du inte godtar vår personuppgiftshantering, i enlighet med denna personuppgiftspolicy så meddela oss så får vi hitta andra vägar att kommunicera som passar Er.

 1. Centrala begrepp

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt beteende vid nyttjande av vår hemsida utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 1. Yttrandefrihetsgrundlagen

Skyddet för personuppgifter får inte strida mot yttrandefrihetsgrundlagstiftningen (Dataskyddsförordningen, kapitel 9, artikel 85). Detta innebär att dataskyddsförordningens regelverk om personuppgiftsbehandling inte är applicerbart om det anses inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

 1. Uppgifter som vi samlar in

Vi samlar direkt och indirekt in information om dig när du kontaktar Städpoolen eller besöker vår hemsida.

 • A) Personuppgifter som du själv lämnar till oss

När du ber om en offert, är kund eller en leverantör beställer eller köper en tjänst/produkt lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men även innehåll i meddelanden. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t.ex. skicka uppgifterna med e-post eller fylla i webbformulär skapade för det syftet.

 • B) Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsterna

När du använder Tjänsterna registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen.

  • Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du använder vår hemsida försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att du inte ska behöva välja kartversion (raster eller vektor) varje gång du besöker vår webbplats. Se mer om vår användning av cookies nedan.

 1. Ändamål med behandlingen – vad används uppgifterna till och med vilken rätt?

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Behandlingar Rättsliga grunder
För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig. För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig.
För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss. För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.
För att vi ska kunna ta betalt för produkter och tjänster. För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig.
För att kunna göra statistik- och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.
För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information och marknadsföring till dig via e-post. För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. För att utföra rättsliga åtaganden.

 

Vi delar med oss av dina personuppgifter till andra bolag i syfte att fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, utföra och administrera era beställda städtjänster, besvara kundserviceärenden.

 1. Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan, i enlighet med denna personuppgiftspolicy, komma att lämnas ut till bolag som ägs helt eller delvis, direkt eller indirekt, av Städpoolen Scandinavia AB i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Städpoolen Scandinavia AB kan lämna ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Städpoolen annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Vi kan också, efter en intresseavvägning, välja att lämna ut information till personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

 1. Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

 1. Registerutdrag, rättelse, blockering och radering

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska innehålla de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens med oss och undertecknas av den sökande samt innehålla kopia av giltig ID-handling. Begäran sänds till:

Städpoolen Scandinavia AB
Grustagsvägen 16
138 40 Älta

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Städpoolen Scandinavia AB.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

 1. Cookies och liknande teknik

På stadpoolen.se används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med dig som person. Information om besökaren kan inte spåras av Städpoolen via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Städpoolen Scandinavia AB använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på besökarens dator, s.k. permanentcookie. Den lagrar tidigare besök på webbsidan samt vilken webbläsare som används. Denna cookie ger webbsidan bättre prestanda t.ex. genom att endast de senaste uppdateringarna behöver hämtas.

Den andra typen av cookie kallas sessionscookie. Den sparas temporärt på din dator och används bland annat för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

Syften med cookie-användningen

 • Låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa tjänster och annonser.
 • Beräkna och rapportera användarantal och trafik.
 • Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

Acceptera eller vägra cookies

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte Städpoolen’s hemsida fungera till fullo.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i din webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

 1. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig. Denna personuppgiftspolicy blev senast uppdaterad den 1 oktober 2018.

 1. Kontaktuppgifter

Städpoolen Scandinavia AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för Tjänsten.

 • Integritetspolicy

  Integritetspolicy

  Din integritet hos Städpoolen Scandinavia AB Våra kunders förtroende är av yttersta vikt för oss och vi tar därför ansvar…

  Läs mer »

Kontakta oss direkt