Vår ambition är att ständigt utveckla kvalitetsarbete och miljökompetens.

  • trappstadning_startbild

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy
Vår ambition är att ständigt utveckla kvalitetsarbete och främja en hållbar utveckling. Vi skall säkra att kundens krav tillgodoses och att interna kvalitetskrav efterlevs så att levererade tjänster håller en hög kvalitet. Vi ska uppfylla gällande lagar och föreskrifter för att utföra våra tjänster. Tjänsterna skall utföras av utbildade och kompetenta personer. Vår ambition är att vi uppfattas som en god och säker leverantör inom vår bransch med återkommande affärer som följd.

Miljöpolicy
Vår ambition är att utveckla vår miljökompetens och främja en hållbar utveckling. Ledning och anställda ska ha ansvar för miljön och följa uppsatta rutiner och instruktioner. Vi ska ge relevant miljöutbildning till alla anställda så att de motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt. Vi ska uppfylla kraven i miljölagar och förordningar. Vi ska ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt. Vi ska minska och förebygga de skadliga utsläppen. Genom ständiga förbättringar ska vi arbeta för ett samhälle i kretslopp. Vi ska ha en öppen attityd i miljöfrågor mot våra intressenter och påverka våra leverantörer för att minska miljöpåverkan.

Kontakta oss direkt